wz

Eragon:

eragon

Jeden chlapec...

jeden drak...

svet dobrodružstva

Keď Eragon nájde v lese modrý kameň, myslí si, že chudobného farmárskeho chlapca stretlo šťastie; možno zaň kúpi na zimu mäso pre svoju rodinu. Až keď sa z kameňa vyliahne dračie mláďa, Eragon si uvedomí, že narazil na odkaz bezmála tak starý, ako je samo Kráľovstvo.

Jeho prostý život sa cez noc roztriešti a on je vrhnutý do nového, nebezpečného sveta osudu, čarov a moci. Len so starodávnym mečom a radami múdreho rozprávača musia Eragon a dračie mláďa prekonávať nebezpečné situácie a odolávať temným silám v Kráľovstve, kde vládne kráľ, ktorého zlo nepozná hranice.

Dokáže sa Eragon ujať bremena legendárnych Dračích jazdcov? Osud Kráľovstva možno leží v jeho rukách...


"Ty sa niekam zberáš?"

Eragon sa prudko zvrtol. Pred ním stál zamračený Brom, s nepeknou ranou na boku hlavy. Na opasku mu visel krátky meč v hnedej pošve. A v rukách držal zvinuté kože.

Eragon podráždene prižmúril oči. Ako sa ten starec dokázal nepozorovane dostať až sem? Všade bolo úplné ticho, bol by odprisahal, že naokolo niet ani nohy. "Vráť mi ich!" oboril sa naňho.

"A prečo by som mal? Aby si mohol utiecť ešte skôr, ako bude Gero pod zemou?" uzemnil ho Brom.

"To nie je tvoja vec!" odsekol čoraz rozčúlenejší Eragon. "Prečo si ma sledoval?"

"Nesledoval som ťa," zavrčal starec. "Čakal som tu na teba. A teraz rýchlo, kam sa chystáš?"

"Nikam." Eragon sa vrhol ku kožiam a vytrhol mu ich z rúk. Brom sa mu v tom nesnažil zabrániť.

"Dúfam, že máš dosť mäsa pre svojho draka."

Eragon stuhol. "O čom to rozprávaš?"

Brom si skrížil ruky na hrudi. "Nerob zo mňa hlupáka. Myslíš si, že neviem, od čoho máš na ruke ten znak? Volá sa to gedwëy ignasia, žiarivá dlaň: dotkol si sa dračieho mláďaťa. Viem prečo si za mnou prišiel s tými otázkami a je mi jasné, že Jazdci opäť žijú..."


Súvisiace články:

Podrobný obsah Eragona