wz

Spoilery k štvrtej knihe

Úryvok z knihy:

Rezavý, vibrujúci zvuk, ako keď kov udiera o kameň, preťal vzduch takou silou, že sa Eragonovi rozochveli zuby. Rukami si prikryl uši a zamračene sa obrátil, aby zistil, čo ten zvuk spôsobuje. Zafira zatriasla hlavou. Aj napriek hluku počul ako bolestne zakňučala.

Dvakrát pohľadom preletel po dvore, než si všimol malý obláčik prachu, ktorý sa vznášal zo steny pevnosti, z asi stopu širokej trhliny, ktorá sa objavila pod stmavnutým, čiastočne zničeným oknom, kde Blödhgarm zabil kúzelníka. Keď škrípanie zintenzívnelo, Eragon zariskoval a odtiahol si jednu ruku od ucha, aby mohol ukázať na trhlinu.

"Pozri!" zakričal na Aryu a ona okamžite prikývla. Znovu si rukou zakryl ucho.

Bez akéhokoľvek varovania zvuk stíchol.

Eragon chvíľočku počkal, potom si pomaly zložil ruky z uší, želajúc si, aby jeho sluch nebol taký citlivý.

Práve v tej chvíli sa trhlina otvorila a začala sa šíriť, až nakoniec bola niekoľko stôp široká a cez celú stenu. Bleskurýchle sa rozpäla, zasiahla klenbu brány a dlážku zasypala drobným kamením. Celý hrad zavŕzgal a celá stena medzi poškodeným oknom a klenbou brány sa nahla dopredu.

"Utekajte!" zakričal Eragon na Vardenov, napriek tomu, že takmer všetci sa v zúfalej snahe dostať sa čo najďalej od nebezpečnej steny, už rozpŕchli na strany. Spravil jeden krok dopredu a všetky svaly v tele sa mu napäli v snahe zazrieť v mase vojakov Rorana.

Nakoniec ho zazrel uviaznutého v poslednej skupinke mužov pri bráne. Niečo na nich kričal, ale jeho slová sa v rozruchu stratili. vtom sa stena pohla a o pár palcov padla, odkláňajúc sa čím ďalej tým viac od zvyšku budovy. Na Rorana z nej padali kamene a vyvádzali ho z rovnováhy, musel ustúpiť o krok dozadu, naspäť pod previsnutý múr.

Keď sa narovnal, jeho pohľad sa stretol s Eragonovým a on v jeho očiach zazrel záblesk strachu a bezmocnosti, ktoré rýchlo nasledovala rezignácia, akoby vedel, že aj keď pobeží zo všetkých síl, nedokáže sa dostať do bezpečia dostatočne rýchlo.

Na perách sa mu usadil horký úsmev.

A stena padla.